Blog
Our latest news

Pack “Gestió de Clients”

NO PODEM VENDRE A QUI NO CONEIXEM !

Pack “Gestió de Clients”

Implementació d’un sistema que li permetra conèixer millor les necessitats dels seus clients.

El pack inclou un assessor de màrketing expert en el seu mercat, que l’ajudarà en l’implementació del sistema

 

OBJECTIU Potenciar les oportunitats de venda

EL PACK

1ª FASE

Diagnòstic sobre la seva actual estructura de vendes, sistema d’informació comercial i dirección de vendes

Punts forts i febles

Proposta d’optimització

2ª FASE Implementació del nou sistema de gestió comercial, que inclou el gestor informàtic necessari (*CRM), gratuït i amb una prova sense límit de temps, personalització i formació del personal de vendes.

3ª FASE Manteniment del sistema i control del seu ús correcte, efectuant les modificacions necessàries.

TIMING I PRESSUPOST:
1ª i 2ª FASE: 3 mesos x 450 €/mes (sense IVA)
3ª FASE: A partir del 4art mes x 200 € mensuals (sense IVA), mínim 3 mesos en funció del grau d’assimilació i utilització.

Una trucada al: 938 422 296 i concertarem una entrevista
en les seves oficines amb un dels nostres consultors
informant-los , sense compromís, dels avantatges
del nostre servei

2 – Fijación de objetivos

FASE 2 – Fijación de objetivos

En base a los resultados del análisis de la primera fase y de acuerdo con la Dirección de la empresa establecemos los objetivos a corto y medio plazo que serán el punto de partida del Plan de Marketing.

Objetivos sobre:
[ssticklist]

 • Ventas globales
 • Ventas por líneas de productos
 • Distribución (vendedores o puntos de venta)
 • Productos, Precios y Márgenes
 • Comunicación (estrategia y sistemática)

[/ssticklist]

1 – Análisis de la situación actual

FASE 1  – Análisis de la situación actual

Analizamos con profundidad los siguientes parámetros:

 • Estructura de la empresa
 • Mercado (Su evolución y tendencia)
 • Competencia
 • Problemas y oportunidades de mercado
 • Evolución de las ventas
 • Evolución de la distribución
 • Gama de productos
 • Evolución de los precios y márgenes
 • Comunicación (Posicionamiento y acciones efectuadas)

Todo ello nos permite establecer:

Los Puntos Fuertes y los Puntos Débiles de la empresa