Blog
Our latest news

Pack “Gestió de Clients”

NO PODEM VENDRE A QUI NO CONEIXEM !

Pack “Gestió de Clients”

Implementació d’un sistema que li permetra conèixer millor les necessitats dels seus clients.

El pack inclou un assessor de màrketing expert en el seu mercat, que l’ajudarà en l’implementació del sistema

 

OBJECTIU Potenciar les oportunitats de venda

EL PACK

1ª FASE

Diagnòstic sobre la seva actual estructura de vendes, sistema d’informació comercial i dirección de vendes

Punts forts i febles

Proposta d’optimització

2ª FASE Implementació del nou sistema de gestió comercial, que inclou el gestor informàtic necessari (*CRM), gratuït i amb una prova sense límit de temps, personalització i formació del personal de vendes.

3ª FASE Manteniment del sistema i control del seu ús correcte, efectuant les modificacions necessàries.

TIMING I PRESSUPOST:
1ª i 2ª FASE: 3 mesos x 450 €/mes (sense IVA)
3ª FASE: A partir del 4art mes x 200 € mensuals (sense IVA), mínim 3 mesos en funció del grau d’assimilació i utilització.

Una trucada al: 938 422 296 i concertarem una entrevista
en les seves oficines amb un dels nostres consultors
informant-los , sense compromís, dels avantatges
del nostre servei