Pack “Gestió de Clients”
NO PODEM VENDRE A QUI NO CONEIXEM !
OBJECTIU
Conèixer millor als seus clients, les seves necessitats, treballar organitzadament i vendre més, a través de la implantació en la seva empresa del nostre pack exclusiu de GESTIÓ DE CLIENTS.
Com funciona?
Un sistema eficaç i continuat d'informació, que li permetrà obtenir l'adequat coneixement de cadascun dels seus clients reals i potencials, suficient per establir, en tot moment, una comunicació directament relacionada amb les seves necessitats reals.
EL PACK
 • 1ª FASE
 • - Diagnòstic sobre la seva actual estructura de vendes
  - Sistema d'informació comercial i direcció de vendes.
  - PUNTS FORTS I PUNTS FEBLES.
  - PROPOSTA D'OPTIMITZACIÓ.

  3 mesos x 500 €/mes (sense IVA)
 • 2ª FASE
 • - Implementació del nou sistema de gestió comercial:
  inclou el gestor informàtic necessari (*CRM), gratuït i amb una prova sense límit de temps.
  - Personalització i formació del personal de vendes.

  3 mesos x 500 €/mes (sense IVA)v
 • 3ª FASE
 • - Manteniment del sistema i control del seu ús correcte
  - Efectuació de les modificacions necessàries.

  A partir del 4art mes x 200 € mensuals (sense IVA), mínim 3 mesos en funció del grau d'assimilació i utilització.

  Més info
  Una trucada al: 938 422 296 i concertarem una entrevista en les seves oficines amb un dels nostres consultors informant-los , sense compromís, dels avantatges del nostre servei.